Послуги

що ми надаємо

Коли заходить мова про відновлення хворого після інсульту, головну роль відіграє час — якщо дозволяє стан хворого, реабілітацію потрібно ініціювати якомога раніше. Саме в цьому випадку шанс одержати більш успішні результати лікування зростає. Далеко не всі лікарні здатні забезпечити потрібний рівень догляду й відновлення пацієнта після перенесеного інсульту, тому перед близькими хворого постає питання про вибір спеціалізованої установи, де хворому зможуть допомогти поліпшити й відновити втрачені функції організму.

Сучасні підходи до лікування мозкового інсульту передбачають максимально швидку госпіталізацію хворих, ранні строки терапевтичного та реабілітаційного  втручання після розвитку інсульту, коли у пошкоджених клітинах починається регенерація уражених ділянок, а інші нейрони утворюють нові синаптичні зв’язки для компенсації втрачених. Значною мірою успіх лікування мозкового інсульту визначається фактором часу.

Ранній початок реабілітації є ключовим компонентом у відділенні для лікування гострих порушень мозкового кровообігу. Чисельні ускладнення інсульту пов’язані з недостатньою кількістю рухів, і відповідно, мобілізація є фундаментальним компонентом ранньої реабілітації. Ключовою характеристикою реабілітаційного центру є реабілітація, яка здійснюється мультидисциплінарною командою. До складу цієї команди входить лікар-невролог, штат медичних сестер, лікарі суміжних спеціальностей, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед та ін. Навіть для тих пацієнтів, яким неможливо проводити активну реабілітацію, рекомендовано виконання пасивних рухів з метою профілактики контрактур, болю і пролежнів.

Стратегія ведення пацієнтів після перенесеного мозкового інсульту базується на певних закономірностях. Враховуючи важливість використання потенціалу неврологів та фізичних терапевтів  при динамічному спостереженні за функціями пацієнтів, котрі перенесли мозковий інсульт, поставлено завдання – відібрати найбільш інформативні субтести, які у сукупності могли б надавати адекватну та достатню діагностичну інформацію при визначенні прогнозу та напрямків реабілітації після інсультних порушень.

Фахівці фізичної реабілітації обстежують пацієнтів з метою виявлення рухових дисфункцій та визначення рухового потенціалу, розробляють і виконують індивідуальний план фізичної реабілітації у співпраці з іншими спеціалістами (лікарями, ерготерапевтами соціальними працівниками, психологами, логопед-афазіолог) та пацієнтом..

Фахівець фізичної реабілітації має відповідну кваліфікацію для виконання таких професійних обов’язків:

  • проведення комплексного обстеження/оцінки/визначення потреб окремого пацієнта.
  • встановлення діагнозу, визначення прогнозів і плану заходів
  • надання консультації піцієнтам в рамках своєї компетенції.
  • впровадження програми втручання складеної фахівцем фізичної реабілітації
  • визначення очікуваних результатів будь-якого втручання.
  • надання рекомендацій для самостійного функціонування

Клінічна діяльність складається з реабілітаційного обстеження, оцінювання, визначення реабілітаційного діагнозу, складання прогнозу та здійснення реабілітаційного втручання. Обстеження обов’язково передує будь-якому втручанню. Його проходять усі пацієнти згідно з медичним діагнозом.

Клінічна діяльність здійснюється в лікувальних та реабілітаційних установах і передбачає участь у встановленні реабілітаційного діагнозу та виконанні реабілітаційної програми. Вона охоплює втручання під час гострих станів, функціональне відновлення, підтримку досягнутих результатів, профілактику виникнення дисфункцій.

Ерготерапія — комплекс реабілітаційних заходів у особи із порушенням психічних або фізичних функцій організму, спрямованих на відновлення повсякденної діяльності людини із урахуванням наявних фізичних обмежень.  Сучасне поняття ерготерапії включає в себе комплекс заходів, спрямованих як на відновлення виконання хворим повсякденних функцій організму, так і на створення комфортних умов для життя хворим із особливими потребами, забезпечення можливості відновлення їх трудових навиків, та забезпечення соціальної адаптації пацієнтів із особливими потребами.

Послуги логопеда-афазіолога потрібні відразу після того, як була проведена ретельна діагностика із з’ясуванням причин порушення мовлення. Лікарі складають план лікування пацієнта, який обов’язково включають спостереження у афазіолога. Після того, як неврологічне обстеження закінчено і вирішена гостра фаза захворювання, фахівець з відновлення мови є основним лікарем, з яким співпрацює пацієнт. Взаємодія між афазіологом і пацієнтом повина бути тривалою та тісною. Фахівець повинен надавати пацієнту необхідну психологічну допомогу, щоб підтримувати в ньому мотивацію продовжувати лікування і боротися за відновлення якості свого життя.

Нейропсихологія — це розділ психології, що вивчає деталі взаємозв’язків між мозковою та поведінковою діяльністю людини. Пацієнтами лікаря-нейропсихолога стають люди, які мають обмеження або порушення у функціонуванні нервової системи, отримані в результаті черепно-мозкових травм, пухлин, дегенеративних, запальних або атрофічних процесів, судинних патологій.

Основними цілями нейропсихолога є діагностика з експертизою, за якою йде корекція, відновлення та реабілітація пацієнта після одержання чи виявлення відповідної травми.

Основний метод, який використовують у своїй роботі нейропсихологи, ґрунтується на аналізі ефективності тих чи інших лікувальних або реабілітаційних заходів, проведених з пацієнтом. Після діагностики та з’ясування того, наскільки уражений мозок чи окрема його ділянка, завданням нейропсихолога стає з’ясування того, які саме з функцій, важливих для комфортного способу життя пацієнта, не постраждали чи вимагають корекції та відновлення. Кваліфікований фахівець — а в “Центрі реабілітації Чайка” працюють саме такі фахівці — завжди враховує спосіб життя людини, намагається максимально відновити втрачені після перенесеної травми можливості, а також вміє знайти «золоту середину» і не вимагати від пацієнта того, що йому не під силу.

Одним з основних завдань нейропсихолога також є допомога близьким пацієнта у відновленні контакту й взаємин, оскільки дуже часто ті, хто втратив будь-які фізичні можливості, закриваються в собі, і у такий спосіб руйнуються відносини в родині. Нейропсихолог повинен допомогти Пацієнту усвідомити свою проблему й зрозуміти, що з нею можна й потрібно боротися і перемагати.

Консультація нейропсихолога ніколи не буде зайвою, адже набагато краще дізнатися професійної думки декількох або навіть команди фахівців, щоб вибудувати максимально ефективну схему лікування, відновлення та реабілітації.

Механотерапія — лікування фізичними вправами, виконуваними за допо­могою спеціальних апаратів. Точно спрямовані та суворо дозовані рухи, метою яких є відновлення рухливості у суглобах і зміцнення сили м’язів, діють локально на тканини, підсилюють лімфо- і кровообіг, збільшують еластичність м’язів і зв’язок, повертають суглобам властиву їм функцію. Використовують різні типи механотерапевтичних апаратів, принцип дії яких базується на біомеханічних особливостях рухів у суглобах.

До механотерапевтичних апаратів переважно загальної дії належать тре­нажери різних конструкцій. Вони шляхом дозованих фізичних навантажень і цілеспрямованої дії на визначені м’язові групи дозволяють вибірково впливати на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну і нервову системи, підвищувати фізичну працездатність.

Масаж є  важливим етапом при проведенні відновного етапу лікування або реабілітації. Завдяки різним прийомам масажу відбувається вплив не тільки на весь організм, але і на окремі органи і системи.

Позитивний вплив масажу. його терапевтичний вплив можна пояснити поліпшенням циркуляції лімфи, крові, а також нормалізацією обміну речовин і шкірного дихання. В м’язовій системі вдається зняти застій, відбувається поліпшення трофіки тканин. Вплив масажу на організм не обмежується тільки місцевим ефектом. Загальна реакція полягає у різнобічному впливу із залученням в процес всіх органів і систем.

Забезпечимо консультації лікарів суміжних спеціальностей та проведення додаткових методів дослідження. Ми співпрацюємо з висококваліфікованими фахівцями. Обслуговування по запису, не втрачаючи зайвого часу і точність у проведенні обстежень – це ми пропонуємо нашим пацієнтам.

Наш центр  надає професійний догляд, як за тяжкими хворими, так і за пацієнтами з частковими обмеженнями, будь-якого віку.

Мета центру: відновлювати втрачені функції пацієнта та повернути його до повсякденного життя,створити цілодобове спостереження та догляд для забезпечення максимально повного й комфортного життя. Усім пацієнтам – створити атмосферу сімейного перебування.

Основні послуги

сучасні методи

суміжних спеціалістів

європейські стандарти

Масаж

найкращі спеціалісти

Потрібно записатись до лікаря?

Зателефонуйте (097) 837-19-50, (099) 319-96-89 або скористуйтеся формою...